Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Syria/Idlib: The Battle of Taftanaz - Rebels conquer military airport

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου